Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Greenpeacefartyg vid Olkiluoto

03.04.2007 Lauri Myllyvirta

Greenpeaces fartyg Arctic Sunrise ligger för ankar mitt framför kärnkraftsreaktorn somhåller på att byggas i Olkiluoto i Finland för att göra det tydligt att säkerhetsproblemen i prjektet är många. På platsen hölls idag en presskonferens för finsk och internationell media.

Pressmeddelande, 3 apr, 2007

Fartyget ligger på allmänt sjöområde. Ett ökat antal poliser och kustvakter finns i området, men hittills har inga försök gjorts att flytta Arctic Sunrise från platsen.

Säkerhetsproblemen och förseningarna i Olkiluoto-projektet håller på att bli en ren katastrof, och det kostar skjortan för det finska folket. Greenpeace kräver att man avslöjar alla brott mot säkerhetsföreskrifterna som upptäckts så här långt, samt att det sker en komplett nytillverkning av alla felaktiga komponenter.

Det har funnits problem vid tillverkningen av alla de komponenter som är viktigast för kärnkraftverkets säkerhet och pålitlighet, såsom t.ex. delar av reaktorns tryckkärl, primärkretsens rörsystem, ånggeneratorn och tryckhållaren, som alla behöver nytillverkas, menar Greenpeaces energiexpert Lauri Myllyvirta.

Finska myndigheter, TVO och Areva har alla kontrollerat planer och metoder inför bygget men missat bristerna. Totalt har fler än 700 kvalitetsavvikelser upptäckts, men de flesta av dem har inte blivit offentliggjorda. Kärnkraftsindustrin lovade det finska folket billig kärnkraft, men istället fick de ett billigt bygge av undermålig kvalitet, säger Myllyvirta.

Greenpeace publicerade även bilder från en polsk maskinpark där inkompetenta arbetare använder sig av en föråldrad metod för att svetsa reaktorinneslutningen av stål. Detta är de mest slående exemplet på hur man försummat säkerheten i projektet: svetsfogarna sitter för långt ifrån varandra, inneslutningen skadades då den ramlade omkull vid en storm under förvaringstiden och stålet är vågformigt. Trots dessa problem håller man nu ändå på att installera den – på grund av tidspress.

Problemen och förseningarna kommer knappast som en överraskning, med tanke på att man kompromissat från början. Areva kommer troligtvis att ersätta TVO för de extra kostnaderna. De finska skattebetalarna kommer också att få betala mer, men de blir inte kompenserade av Areva. Den finska regeringen har t.ex. redan beslutat att man behöver investera i fler utsläppsrätter på grund av förseningen.

Den nya regeringen måste på nytt utvärdera situationen och fråga sig om detta projekt verkligen ligger i det finska samhällets intresse. De löften som gavs till parlamentet då den förra utvärderingen gjordes har visat sig vara helt och hållet osanna. Både priset och tidtabellen var helt osannolika, beroendet av elimport minskar inte och utan drastiska åtgärder kommer Kyotomålen att gå helt förlorade, fortsätter Myllyvirta.

Greenpeace kritiserade även TVO för att de gett ut felaktig information om projektet. Det enda nu pågående kärnkraftverksprojektet i ett i-land har dragit till sig uppmärksamhet från media över hela världen, och TVO har målat upp en optimistisk bild av situationen som inte stämmer överens med verkligheten.

Utländska journalister får i Olkiluoto höra att det finska folket nästan enhälligt är positiva till kärnkraft, att dumpningen av kärnavfall i Olkiluotos berggrund redan har godkänts av regeringen och att säkerhetsavvikelserna i bygget av den nya reaktorn redan är lösta. Inget av detta är sant. Greenpeace har svarat på frågor gällande TVOs tvivelaktiga påståenden från mer än tio olika land, däribland Indonesien, Litauen, USA och Turkiet, berättar Myllyvirta.

Mer information:
Lauri Myllyvirta, Energy Campaigner, Greenpeace, +358 50 362 5981
Frederic Marillier, Energy Campaigner, Greenpeace (France), + 33 6 738 95504
Mikael Sjövall, Press Officer, Greenpeace, +358 50 3696 202 (kontakta för helt presskit för evenemanget med foton och grafik)