Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

OL3-problem ingen överraskning

04.12.2006 Lauri Myllyvirta

TVO har idag meddelat att färdigställandet av kärnkraftprojektet OL3 kommer att dröja 18 månader istället för 12 månader. Enligt Greenpeace är anledningen att Areva försökt göra ekonomiska nedskärningar på bekostnad av driftsäkerheten.

Greenpeace pressmeddelande 4 dec, 2006

– Areva har valt de billigaste underleverantörerna vare sig de har tillräcklig kompetens eller inte. Stålet i reaktorinneslutningen handsvetsades till exempel i en maskinpark i Polen. På TVO ville man ha billig kärnkraft, och det var precis vad man fick, säger Lauri Myllyvirta, energiexpert, Greenpeace.

– Problemen orsakar inte bara ekonomiska motgångar. Reaktorns driftsäkerhet då den färdigställts måste också ifrågasättas då man på till och med på Finska strålsäkerhetscentralens (STUK) har sagt att alla fel kanske inte upptäcks eller åtgärdas. Detta med tanke på att Areva försökt dölja problemen och ljugit för finska tjänstemän i flera månader.

Fyra enheter av N4, föregångaren till tryckvattenreaktorn EPR (European Pressurized Water Reactor), tillverkades i Frankrike. Av dessa färdigställdes endast en på mindre än tio år. Samtliga enheter blev färdiga 2-3 år senare än planerat, och tre av dem stod nerstängda i ett års tid.

– Kärnkraftsprojektet har redan blivit dyrare för det finska folket än vad det hade varit att satsa på förnybar energi och på att effektivisera energiförbrukningen. De som får betala notan för förseningen är dels elanvändarna, men även skattebetalarna på grund av det ökade behovet av utsläppsrätter.

Finska strålsäkerhetscentralens rapport gällande OL3