Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Finska skattebetalare får betala för problemen på OL3

12.10.2006 Lauri Myllyvirta

Förseningen av kärnkraftverksbygget i Olkiluoto beror på problem med både säkerhet och kvalitet, och detta kommer att kosta de finska skattebetalarna mycket pengar om den finska regeringen får sin vilja igenom. Utan att informera varken allmänheten eller parlamentet, har handels- och industriministeriet på grund av förseningen ökat det föreslagna anslaget till utsläppsrätter för koldioxid med nära 300 miljoner euro.

Greenpeace pressmeddelande, 12 okt 2006

– Finska energiföretag lyckades slippa undan alla övriga aktioner för att reducera utsläpp genom att lova att målen från Kyotoprotokollet skulle uppnås genom att bygga reaktorn. Nu när planen som förväntat misslyckats, vad hade du då väntat dig att den finska regeringen skulle göra? Anslå fler utsläppsrätter så att förorenande kolkraftverk kan hållas igång. Och den kostnaden får skattebetalarna stå för, säger Lauri Myllyvirta, energiexpert, Greenpeace.

Enligt den nationella energi- och klimatstrategin (1), väntades kärnkraftverket vara klart 2009. Det föreslagna anslaget för utsläppsrätter var 184 miljoner ton från 2008 till 2012.

I den nationella fördelningsplan (national allocation plan = NAP) som skickades till Eyropeiska kommissionen igår hade dock summan för utsläppsrätterna höjts till 198 miljoner ton, medan kärnkraftverket inte väntas vara helt klart förrän 2011. Förutom att ha blivit lovade många ton i fria utsläpp som kompensation för sitt misslyckande med att minska utsläpp, kan TVO enligt sitt turnkey-kontrakt kräva kraftverksleverantören Areva på kostnaderna för förseningen.

– Under debatten om det femte kärnkraftverket påstods det att det skulle bli 200-600 miljoner euro mer för Finland att utan kärnkraftverk försöka uppnå Kyotomålen. Denna summa pengar har redan slösats på problemen i det här projektet. De finska energibolagen blir allt mer reserverade gentemot nya kärnkraftverk. Leverantören Areva har fått ekonomiska problem på grund av projektet, och till och med de finska energibolagen blir alltmer reserverade gentemot byggandet av nya kärnkraftverk. Kärnkraftverks-projektet har visat sig vara kostsamt och opålitligt, vilket var precis det som många miljöorganisationer varnade för, summerade Greenpeace’ vice programchef Harri Lammi.

TVO har medgivit att projketet redan ligger ett år efter i schemat. Finska strålsäkerhetscentralens (STUK) utvärdering var pinsam och skrämmande. Order och säkerhetsföreskrifter som givits och fastställts av finska myndigheter har brutits, och det har ljugits för finska tjänstemän under flera månaders tid om brister i säkerheten. Föråldrade och illegala metoder har använts i konstruktionerna, och många underleverantörer har visat sig vara inkompetenta. Sammanlagt uppgick de icke-åtgärdade avvikelserna upp till 700 stycken, och det är möjligt att många av dem aldrig skulle ha upptäckts.

Referenser:
1. Finska kabinettet 24 nov 2005: Kansallinen energia- ja ilmastostrategia.
2. Finska kabinettet 29 sep 2006: Finnish National Allocation Plan.
3. STUK Investigation report