Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Vanliga frågor >

Är ni emot demokrati? Varför respekterar ni inte riksdagens beslut?

3.09.2004

Vi motsätter oss inte demokrati. Vi förespråkar demokrati. Vad vi motsätter oss är kärnkraft och kortsiktig energipolitik.

Fri medborgaraktivism är en viktig del av den västerländska demokratin. Det är en medborgarrättighet och till och med en skyldighet. Om lagstiftningen strider mot din moraluppfattning har du till och med en moralisk skyldighet att försöka förändra lagstiftningen. Det är det vi har som mål på lång sikt: att förändra Finlands lagstiftning så att den stöder hållbara energilösningar och ett avvecklande av kärnkraften.

År 1993 fattade riksdagen beslut om att en utbyggnad av kärnkraften inte är förenligt med samhällets helhetsintresse. Industrin nöjde sig dock inte med detta beslut, utan började snart därefter förbereda en ny ansökan för ett nytt kärnkraftverk. Motsatte den sig då demokrati?