Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Vanliga frågor >

Kärnkraften är säker och avfallsproblemet är löst i Finland

3.09.2004

Säkerhet

Finlands kärnkraftverk klarar sig bra i internationella jämförelser. Finland har också kunnat undvika de allvarligaste kärnkraftolyckorna och nära på-situationerna – förutsatt att den information som nått offentligheten varit pålitlig. Det här betyder dock inte att allvarliga olyckor inte skulle kunna äga rum i finska kärnkraftverk.

Orsakerna bakom kärnkraftsolyckorna är ofta mänskliga.

Ett kärnkraftsverk är en långt automatiserad teknisk anläggning. En människa kan dock lägga sig i verksamheten på alla plan. På grund av att det kan uppstå fel i säkerhetssystemen och på grund av att händelser som är okända för reaktormodellen kan äga rum är det också nödvändigt att människan också i fortsättningen har möjlighet att lägga sig i verksamheten.

Att ersätta personalen som kontrollerar kärnkraftsverkens verksamhet med teknologi är inte möjligt. Å andra sidan bidrar den ökade automatiseringen till att det är allt svårare att förstå och behärska serierna i kraftverken och därmed finns en fara att operatörerna inte kan upprätthålla sin förmåga att lägga sig i händelser i alla situationer för att bevara säkerheten.

Säkerhetskulturen har försämrats internationellt

Att säkerhetskulturen försämrats har konstaterats vara ett internationellt fenomen. Kärnkraftsproducenterna har haft så stora problem med säkerhetsfrågor i såväl USA, Europa som i Japan att till och med producenterna själva blivit oroliga.

I oktober 2003 varnade Hajimu Maeda, ordföranden för kärnkraftsoperatörernas organisation WANO (World Association for Nuclear Opearators), att kärnkraftsbranschen hotas av ökad slarvighet och av att man prutar på säkerheten för att uppnå kostnadseffektivitet. Enligt Maeda kan utvecklingstrenden leda till en stor olycka i något håll av världen om riktningen inte ändras (vilket givetvis skulle ha radikala följder för hela kärnkraftsbranschen). (Nucleonics Week – Volume 44/ Issue 42, October 16, 2003)

Det senaste sorgliga och alarmerande exemplet på fenomenet är ångläckaget som ägde rum 9.8.2004 i kärnkraftverket Mihama i Japan. Företaget Kansai Electric Power misstänks nu för uppsåtligt underlåtande av kärnsäkerheten. Polisen undersöker fallet.

Finländarna med sin höga arbetsmoral kan likaväl göra misstag som en arbetare i Japan eller till exempel i USA. Ovanligt många fall där kärnsäkerheten försämrades på grund av slarv förekom år 2003 i Industrins Krafts kärnkraftsverk i Olkiluoto. På grund av händelserna gjorde Strålsäkerhetscentralen en särskild undersökning i Olkiluoto och krävde att Industrins Kraft gör upp en plan för att förbättra sin säkerhetskultur.

Kärnavfall

När Posiva år 1999 ansökte om ett principbeslut av riksdagen för sin plan att slutförvara kärnavfallet gjordes det klart för riksdagsledamöterna att det i praktiken endast handlade om ett lov som skulle berättiga Posiva att göra flera undersökningar i Olkiluoto. Om kärnavfallet skulle placeras enligt modellen eller inte skulle avgörs först senare. Man medgav att ett sådant beslut skulle ha varit för tidigt i det skedet eftersom så många frågor saknade svar.

Efter röstningen åt kärnkraftsförespråkarna upp sina ord. Principbeslutet började diskuteras som om det vore en lösning till kärnavfallsproblemet. I verkligheten är kärnavfallsproblemet långt ifrån löst. En del av frågorna kan förbli utan svar för evigt.