Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Kärnkraftsmotståndarna samlade leden i Olkiluoto

3.09.2004 Olkiluoto

Ett hundratal kärnkraftsmotståndare avgränsade i dag området kring Olkiluoto söder om Björneborg för att hindra en spridning av kärnkraftssjukan. Aktivister rustade med gula t-tröjor och andningsskydd märkte ut området med varningsskyltar, pålar och tejp. Demonstranterna klättrade upp på taket till Industrins Krafts infocenter och vecklade ut en banderoll med texten ”Nuclear madness info center – www.olkiluoto.info”. Banderollen hänvisar till den nyöppnade sajten på internet som erbjuder kritisk information om Olkiluoto3-projektet på finska, svenska och engelska.

– Kärnkraftssjukan har antagit farliga proportioner. Den har förblindat en del av befolkningen och förstör nu återstoden av den finländska klimatpolitiken. Vi isolerade i dag en av sjukdomens svulster, men det finns skäl att försätta även handels- och industriministeriet i karantän, berättar Paavo Arhinmäki.

Före riksdagens kärnkraftsbeslut rådde en utbredd konsensus att klimatförändringen var ett allvarligt hot mot miljön och att Finland måste minska på sina koldioxidutsläpp. Efter riksdagens beslut i maj 2002 blev det annat ljud i skällan. Nu är allt fler politiker och fackpampar upptagna med att demonisera EU:s utsläppshandel och klimatpolitik samtidigt som ivern att begrava Kyotoavtalet har tagit överhand.

– Då riksdagen godkände utbyggnaden av kärnkraften var villkoret för beslutet två klämmar som utlovade en kraftfull satsning på förnybara energikällor. Då två år har förflutit efter riksdagens beslut, föreslår regeringen skattelättnader för förbränningen av torv samtidigt som man bromsar energibesparingen och skrotar de tidigare utfästelserna att stöda en utbyggnad av förnybara energikällor. Även regeringen verkar ha insjuknat i kärnkraftssjukan, konstaterar Mikael Sjövall.

Till kärnkraftssjukans symptom hör att förmågan till en kritisk granskning av kärnkraften går förlorad.

– Arbetet för att bygga den femte reaktorn är i full gång i Olkiluoto och regeringen är beredd att ge byggnadslov åt projektet, trots att det inte finns några garantier för att EPR-reaktorn (European Pressurized Reactor) skulle uppfylla de finländska säkerhetsbestämmelserna. EPR-reaktorn uppfyller inte strålsäkerhetscentralens krav. Trots det har man redan tillverkat reaktorns tryckkärl i Japan utan strålsäkerhetscentralens godkännande, påminner Tuuli Kaskinen.

I dagens demonstration deltar aktivister från Finlands naturskyddsförbund, Luonto-Liitto, Jordens vänner, Greenpeace, Kvinnor mot kärnkraft, Folkrörelsen Fortfarande Nej till Kärnkraft, Vänsterunga samt Gröna ungdoms- och studerandens förbund.

För intervjuer på finska:
Lauri Myllyvirta, sakkunnig i energifrågor, (Olkiluoto), Jordens vänner, 0503625981
Tuuli Kaskinen, sakkunnig i energifrågor, Finlands naturskyddsförbund, 0505149752
Elina Turunen, styrelsemedlem, Luonto-Liitto, 0405413677

För intervjuer på svenska:
Paavo Arhinmäki, ordförande, Vänsterunga, 050 588 7322
Ulla Klötzer, Folkrörelsen Fortfarande nej till kärnkraft, 050 569 0967
Mikael Sjövall, informatör, Greenpeace, 050 3696 202