Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

I Olkiluoto murar man en energipolitisk återvändsgränd

12.09.2005

Ett hundratal kärnkraftsmotståndare demonstrerade idag på vägen till Olkiluoto i samband med läggandet av grundstenen för det nya kärnkraftverket. Demonstranterna, iklädda gula t-skjortor, bar banderoller med texten ”Nuclear Dead End” – en hänvisning till att utbyggandet av kärnkraften är en energipolitisk återvändsgränd.

”Klimatförändringen kan inte lösas med ett annat miljöproblem. Med kärnkraft täcker man 3 % av världens energiförbrukning och redan nu har till exempel lösandet av avfallsproblemet och kontrollen av kärnvapenmaterial visat sig vara oöverkomliga uppgifter på ett globalt plan.Var och en kan begrunda konsekvenserna av en dramatisk ökning av användningen av kärnkraft”, säger Meri Pukarinen, ordförande för Jordens Vänner, som demonstrerade i Olkiluoto.

Förutom de säkerhetsrisker som finns sammankopplade med kärnkraften verkar det som om utbyggandet av kärnkraften inte för Finland mot en hållbar utsläppsnivå. ”Industrins krafts omsorg för klimatet är ett bra exempel på hela den finska klimatpolitikens skenhelighet. Företaget talar om klimatförändring, men är en av storägarna till Finlands största och nyaste kolkraftverk Meri-Pori”, konstaterar Jonas Biström som är aktiv inom organisationen Natur och Miljö.

”Istället för sådana här otympligheter finns det under hösten en möjlighet att söka mer hållbara energipolitiska lösningar då riksdagen behandlar Finlands klimat- och energistrategi. Finland bör utveckla sådana energilösningar som lätt kan tas i bruk var som helst i världen. Man skall inte ledas in i de återvändsgränder som industrin murar”, säger Laura Tuominen, Vänsterungas generalsekreterare.

I demonstrationen deltog aktivister från följande organisationer: Jordens Vänner, Luonto-Liitto, Greenpeace, Finlands Naturskyddsförbund, Natur och Miljö, Kvinnor mot kärnkraft, Folkrörelsen Fortfarande Nej till Kärnkraft, Vänsterunga, Gröna ungdomar och studerande samt Obunden vänster från Helsingfors universitet.

Mer information:
Jonas Biström, styrelsemedlem, Natur och Miljö rf, tfn. 044 021 6668
Meri Pukarinen, ordförande, Jordens vänner i Finland rf, tfn. 050 329 3479
Laura Tuominen, generalsekreterare, Vänsterunga rf, tfn. 040 730 9360