Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Aktivister mötte statsminister de Villepin i Helsingfors

05.06.2006

Frankrikes statsminister Dominique de Villepin möttes i dag av Greenpeaces demonstranter utanför riksdagen i Helsingfors. Villepin är på statsbesök i Finland för att diskutera bl.a. energipolitiska frågor med den finländska statsledningen. Aktivisterna riggade upp en tio meter hög upplåsbar kärnkraftsreaktor utanför riksdagen med texterna “STOP EPR” och “EPR – Non Merci”. Villepin besöker Euraåminne denna eftermiddag.


Foto: Matti Snellman
Statsminister de Villepin försöker rädda den franska kärnkraftsindustrins ansikte med sina PR-framstötar i Finland. EPR-reaktorbygget i Olkiluoto som genomdrivs av det franska bolaget Areva brottas med stora svårigheter. Arbetet har redan försenats med 9 månader p.g.a. tekniska problem som undergräver reaktorns säkerhet.

Reaktorns tryckkärl som tillverkas i Japan har redan prickats för kvalitetsbrister. Gjutningen av betongen för reaktorns bottenplatta stoppades i sin tur i februari då det framgick att betongen var allt för porös. Enligt Strålsäkerhetscentralen har det brustit i Arevas kvalitetskontroll och underleverantörernas kännedom om säkerhetsföreskrifterna. Den porösa betongen äventyrar nu reaktorns säkerhet. Arbetet i Euraåminne har ändå tillåtits fortsätta, trots att någon slutlig säkerhetsutvärdering inte har gjorts.


Foto: Matti Snellman
– Den finska Strålsäkerhetscentralen, som övervakar projektet, har tydligen prioriterat en snäv byggnadstidtabell framom kärnsäkerheten, säger Jan Vande Putte som svarar för kärnkraftsfrågor på Greenpeace. Projektet är farligt och måste stoppas, säger Vande Putte utanför riksdagen i Helsingfors.

Den franska kärnkraftsindustrin tampas med stora svårigheter. Areva räknar med att bygga en annan EPR-reaktor i Flamanville i Frankrike. Greenpeace offentliggjorde i maj den franska kärnkraftsindustrins egna säkerhetsutredningar som påvisade att EPR-reaktorn inte skulle klara av en terrorattack med ett vanligt passagerarflygplan. Greenpeaces aktivister påvisade också brister i säkerhetsbestämmelserna genom att flyga över reaktorn med en pagojet. Förra veckan avslöjade Greenpeace att Frankrikes största förvaringsutrymme för kärnsopor i La Hague har förorenat grundvattnet med tritiumhalter som överstiger EU:s gränsvärden nittiofalt. Att reparera förvaringsutrymmet som inrymmer över en halv miljon kubikmeter atomsopor kan kosta flera miljarder euro.


Foto: Matti Snellman
EPR-reaktorn är den franska kärnkraftsindustrins andra försök att utveckla en ny reaktormodell. De fyra N4-reaktorer som byggdes på 1990-talet har alla prickats för problem som har lett till sviktande elproduktion i flera års tid.

– De franska leverantörerna får säkert betala en del av kostnaderna för förseningen av EPR-reaktorn. Återstoden betalas av de franska skattebetalarna som subventionerar reaktorn i Olkiluoto med över 610 miljoner euro i form av exportkrediter. Trots det blir reaktorn dyr också för oss finländare påpekar energiexpert Harri Lammi på Greenpeace. Trots fagra löften från industrins sida kommer EPR-reaktorn att bli dyrare än motsvarande satsningar på förnybara energikällor så som biomassa och vindkraft till havs hade blivit, tillägger Lammi.


Foto: Matti Snellman
För mer information:
Harri Lammi, energiexpert, Greenpeace, 050 383 1822
Mikael Sjövall, informatör, Greenpeace, 050 369 6202
Jan Vande Putte, sakkunnig i kärnkraftsfrågor, Greenpeace, +32 49 61 61 584