Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Etusivu > Turvallisuus >

Olkiluoto – Skandaalista toiseen

22.01.2007 Lauri Myllyvirta

Olkiluotoon rakenteilla olevan ydinvoimalan piti olla uusi lippulaiva ydinteollisuudelle, joka ei ollut saanut vuosikausiin yhtään tilausta teollisuusmaista. Ympäristöjärjestöt kritisoivat voimalan hätäistä luvitusprosessia ja riittämätöntä laadunvarmistusta jo ennen rakennustöiden aloittamista. Työt olivat olleet käynnissä alle vuoden kun ensimmäiset ongelmat paljastuivat.

Pohjalaatta ja suojakuori paljastuvat viallisiksi
Kun reaktorin pohjalaatan betoni ei täyttänyt turvallisuusnormeja, Säteilyturvakeskus (STUK) alkoi selvittää laatu- ja turvallisuusmääräysten täyttymistä työmaalla. Kesällä 2006 julkaistu raportti paljasti useita vakavia puutteita, jotka olivat johtaneet siihen, että suunnitelmien mukaiseen turvallisuustasoon ei oltu päästy. Pohjalaatan lisäksi reaktorin teräksinen suojakuori paljastui vialliseksi. STUK:in tutkinnan aikana 700 raporttia turvallisuuspuutteista oli selvittämättä.

Lue hätkähdyttävimmät lainaukset STUK:in raportista

Aikataulu menee uusiksi
Vuoden 2006 lopulla Teollisuuden Voima ilmoitti hankkeen olevan 18 kuukautta aikataulusta jäljessä. Tärkein syy ovat voimalan pääkiertoputkistoon liittyvät ongelmat. Putkisto on yksi ydinturvallisuuden kannalta tärkeimmistä komponenteista. Ranskalainen talouslehti La Tribune kirjoitti että voimala voi viivästyä kolme vuotta. Lue lisää!

Pääkiertoputkisto aiheuttaa ongelmia
Kolme reaktorin pääkiertoputkiston neljästä “kuumasta jalasta” (putket jotka kuljettavat kuumaa höyryä reaktorista generaattoriin) osoittautui viallisiksi. Teräksen raekoko on niin suuri, että putkien kuntoa ei voida tarkkailla ultraäänellä. Pääkiertoputkiston pettäminen voisi johtaa ydinonnettomuuteen, joten siihen syntyvät halkeamat on voitava havaita. Jos sopivaa tarkkailumenetelmää ei löydy, täytyy putkisto valaa uudestaan. Osa työstä on TVO:n mukaan jo tehty uudestaan.

TVO jäädytti kesäkuussa 2006 sopimuksen mukaiset maksut reaktorin toimittajalle Arevalle hankkeen ongelmien takia.

Suomen ydinturvallisuuslainsäädäntöä höllennettävä?
Ranskan Säteilyturvakeskus (IRSN)
selvitti Olkiluotoon rakennettavan EPR-voimalatyypin yhteensopivuutta Suomen ydinturvallisuuslainsäädännön kanssa. Tutkimuksessa selvisi, että voimalan höyrystimen putken vahingoittuminen voisi johtaa hallitsemattomaan ketjureaktioon reaktorissa. Raportti suosittaa, että Suomen ydinturvallisuuslainsäädännössä sallittaisiin pääkiertoputkiston radioaktiivisen höyryn päästäminen suoraan ilmaan onnettomuustilanteessa, sillä näin voitaisiin alentaa vakavan onnettomuuden todennäköisyyttä.

Iso lasku veronmaksajille
Suomen hallitus kasvatti energiayhtiöille ja teollisuudelle ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrää 260 miljoonan euron arvosta Olkiluodon voimalahankkeen ongelmien takia. Lue lisää

Laittomat julkiset tuet tutkinnassa
Euroopan komissio ilmoitti ottavansa reaktorihankkeen Ranskan vientiluottolaitokselta saaman yli puolen miljardin euron vientitakuun tutkintaan laittomana julkisena tukena. Hankkeeseen on käytetty myös ruotsalaisten ja saksalaisten veronmaksajien rahaa. Greenpeace ja uusiutuvan energian tuottajien keskusjärjestö EREF olivat tehneet valituksen tuista. Jos tuet todetaan kilpailulainsäädännön vastaisiksi, yhtiöitä voidaan vaatia palauttamaan laittomasti saamansa hyöty. Lue lisää

Kiinalaiset eivät luottaneet Arevaan
Areva hävisi suuren tarjouskilpailun neljän ydinvoimalan toimitamisesta Kiinaan. Financial Times -lehden mukaan kiinalaiset olivat huolestuneita Olkiluodon voimalahankkeessa ilmenneistä ongelmista.

Suomalaisille myytiin kakkosluokan reaktori?
Arevan Yhdysvaltain viranomaisille toimittama raportti listaa suuren määrän turvallisuusominaisuuksia, jotka sisältyvät USA:ssa lisensoitavaan EPR-malliin, mutta puuttuvat Suomeen rakenteilla olevasta. Ilmeisesti Suomen viranomaiset ja Areva katsovat, että suomalaisilla ei ole oikeutta samaan turvallisuustasoon kuin yhdysvaltalaisilla. Raportin voi lukea Yhdysvaltain ydinvoimaviranomaisen NRC:n digikirjastosta (access number ML063390020).

Arevalle mittavat tappiot Olkiluodosta
Arevan vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon tulos laski rankasti Olkiluodon viivästysten ja ongelmien takia. Tulos oli 300 miljoonaa euroa alempi kuin vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla. Myöhemmin Areva on myöntänyt, että tappioiden arvioidaan nousevan noin 700 miljoonaan euroon. Lue lisää

Arevan uraanikaivossuunnitelmat jäihin
Arevan hakemukset laajoista uraanivaltauksista Itä- ja Länsi-Uudellamaalla hylättiin. Suunnitelmat olivat herättäneet laajaa paikallista vastustusta. Lue lisää

Greenpeace julkisti vuoden 2006 joulukuussa raportin Arevan uraanikaivoksista muualla maailmassa. Selvitys paljasti, että Arevan kaivokset ovat aiheuttaneet vakavia ympäristöongelmia ja terveysriskejä mm. Afrikassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yhtiön toimintavat ovat olleet ihmisistä ja ympäristöstä piittaamattomia.
Lue lisää