Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Brott mot nukleära säkerhetsföreskrifter i Olkiluoto

12.07.2006 Lauri Myllyvirta

Finska strålsäkerhetscentralen (STUK) har idag publicerat en rapport angående den bristfälliga cementen i Olkiluoto-reaktorns grundplatta. På Greenpeace är man chockad över den totala avsaknaden av kvalitetskontroll som rapporten avslöjar.

Greenpeace pressmeddelande, July 12, 2006

Den franska leverantören Areva och dess underleverantörer har tydligt brutit mot nukleära säkerhetsföreskrifter och order från finska tjänstemän, samt försökt dölja problemen. Det är även oroande att STUK fick veta om problemen först efter fem månader. Enligt rapporten uppfyller inte grundplattan av cement säkerhetskriterierna, men det verkar som att man på STUK är villig att se över kriterierna hellre än att kräva kostsamma förbättringar.

Rapporten anger otillräcklig utbildning för underleverantörerna och val av billiga, inkompetenta leverantörer som upphov till problemen. Det verkar som att Areva har komprometterat säkerheten gravt för att få ner kostnaderna. STUK bör sätta stopp för detta handlingssätt.

Rapporten är tydlig och innehåller chockerande detaljer, men på Greenpeace är man besvikna på de slutsatser som dragits. Det verkar inte som att STUK har någon plan för att förhindra liknande misstag i framtiden.

Det finns inga planer för hur man ska motverka de risker som den porösa grundplattan kan medföra vid eventuella olyckor. De problem som uppdagats i och med problemen med grundplattan verkar på det hela taget skjutas åt sidan på grund av tidspress. Den finska investeraren TVO meddelade i förrgår att man redan ligger efter ett år i schemat när bygget bara pågått ett år, mestadels på grund av att utformningen av reaktorn blivit försenad. Det verkar som att kontrollen av Arevas planer tar upp det mesta av STUKs tid, vilket leder till att det inte finns tillräckliga resurser för kvalitetskontroll.

I en rapport som beställdes av Greenpeace 2005 förutsågs problemen med tanke på den snäva tidsram inom vilken STUK skulle utvärdera säkerheten i reaktorutformningen. STUK satte världsrekord då de licensierade reaktorn 12 månader innan kärnkraftverket fick sin bygglicens i januari 2005.

Reaktorutformningen var ofärdig, och i och med licensen antogs det att utformningen kunde färdigställas i takt med bygget. Greenpeace varnade för att STUK inte hade tillräckliga resurser för att överse både bygge och planering. Cementproblemen är en första indikation på att denna oro var välgrundad.

Greenpeace kommer att beställa en rapport gällande säkerhetsproblemen från en internationell expert. Rapporten kommer att ompröva de data som STUK har använt i sin rapport.
Läs hela rapporten!
på finska / på engelska