Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Illegala anslag till kärnkraftverket måste återbetalas

24.10.2006 Lauri Myllyvirta

Europeiska kommissionen meddelade idag att en utredning ska inledas om huruvida de statliga anslag som gått till kärnkraftverket som byggts av Teollisuuden Voima går emot europeisk konkurrenslagstiftning. Kommissionen har behandlat frågan under två år, sedan man fått in klagomål från Greenpeace och European Renewable Energies Federation (EREF). Greenpeace ser kommissionens beslut som ett stort steg framåt, och ett klart behov av den noggranna utredning som utlovats av kommissionen.

Greenpeace pressmeddelande, 24 Oktober, 2006

– All information om kärnkraftsprojektets statliga anslag måste läggas fram, och saken måste redas ut noggrant. Detta femte kärnkraftsprojekt har, i Finland såväl som på andra ställen, presenterats som rimligt och privatfinansierat. Det är nu uppenbart att projektet på flera sätt är beroende av statligt bistånd, säger Mark Johnston från Greenpeaces EU-avdelning i Bryssel.

Exportkreditgarantin uppgår till mer än en halv miljard euro. Om detta bedöms vara illegalt blir det en rejäl motgång för projektet, och TVO tvingas göra nya finansiella planer. Naturligtvis yrkar vi på att Teollisuuden Voima och Areva är skyldiga att återbetala de bidrag som de har tagit emot, fortsätter Johnston.

Nyheterna sammanfaller med det uttalande som Areva gjorde för två veckor sedan. Uttalandet gällde förseningen av kärnkraftsprojektet, de säkerhetsproblem som uppstått, samt de finansiella förluster som företaget ådragit sig.

Greenpeace lämnade 2004 in ett klagomål gällande den exportkreditgaranti som det franska kreditförsäkringsbolaget COFACE beviljat kärnkraftsprojektet. The European Renewable Energies Federation (EREF) lämnade in en mer omfattande yrkan på en utredning, där ytterligare aspekter togs upp, till exempel den svenska regeringens roll i det hela.

Europeiska Komissionens Pressmeddelande