Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt >

Olkiluoto – skandal efter skandal

05.01.2007 Lauri Myllyvirta

Den kärnkraftsreaktor som nu byggs i Olkiluoto i Finland skulle bli en reklampelare för kärnkraftsindustrin. Miljövänner motsatte sig den snabba licensieringsproceduren och de otillräckliga resurserna för kvalitetskontroll. Projektet hade varit i gång i mindre än ett år när den första skandalen uppdagades.

Bristfällig cement och reaktorinneslutning
Då reaktorns grundplatta av cement visade sig vara för porös började Finska strålsäkerhetscentralen (STUK) utreda kvalitets- och säkerhetskontrollen av projektet, och de fann många allvarliga problem och avvikelser. Brott mot säkerhetsföreskrifterna fann man även i andra komponenter, som till exempel i reaktorinneslutningen. I STUKs rapport finns 700 avvikelser noterade.

Läs de mest oroväckande citaten från rapporten

Tidtabellen slopad
Den finska investeraren TVO meddelade att projektet var 18 månader försenat, mestadels på grund av problem med några av de komponenter som är allra viktigast för driftsäkerheten. I den franska tidningen La Tribune gick att läsa att bygget kunde försenas med upp till 3 år. Läs mer!

Heta rör orsakar kallsvett
Det har upptäckts att tre av fyra av de rör som överför värme till sekundärkretsen är felaktigt konstruerade. Stålets kornstorlek är för stor för den sortens ultrasoniska testmetoder som Finska strålsäkerhetscentralen (STUK) kräver att man använder. Om man inte kan hitta en lämplig testmetod måste de stora rören gjutas om. Primärkretsen är en av de komponenter som är viktigast för driftsäkerheten, eftersom problem med denna kan leda till en allvarlig olycka, och enligt TVO har delar av arbetet redan fått göras om.

Areva står tomhänta
TVO frös alla utbetalningar till Areva i juni 2006 på grund av att de inte uppehållit sin del av kontraktet.

EPR inte kompatibelt med finsk lagstiftning
Den franska expertmyndigheten för kärnkraftssäkerhet IRSN rapporterade att finsk lagstiftning, på grund av OL3, måste ändras så att den tillåter utsläpp av radioaktiv ånga från kärnkraftverkets primärkrets i händelse av skador på ånggeneratorrören. Om dessa utsläpp inte kan göras kan det leda till en allvarlig reaktivitetsolycka.

Skicka räkningen till skattebetalarna!
Den finska regeringen ökade det föreslagna anslaget till utsläppsrätter för koldioxid till utsläppshandelssektorn med 260 miljoner euro på grund av Olkiluoto-3s förseningar. Läs mer!

Statliga anslag utreds
Europeiska kommissionen meddelade att en noggrann utredning kommer att påbörjas gällande de statliga anslag som man har tagit emot vid bygget av reaktorn, vilket gör att projektet kan ifrågasättas ännu mer. Utredningen kan komma att tvinga de inblandade företagen att återbetala de pengar som de fått genom illegala statliga anslag. Läs mer!

Areva förlorar i Kina
I december 2006 förlorade Areva ett stort kontrakt på fyra stora kärnkraftsreaktorer i Kina. The Financial Times rapporterade att man i Kina såg problemen vid OL3 som en källa till oro.

Finska folket får en andra klassens reaktor
I en rapport från Areva listas ett antal säkerhetsfunktioner i EPR-designen som erbjuds på den amerikanska marknaden, men som inte använts i bygget av reaktorn i Finland. Uppenbarligen anser både Areva och finska tjänstemän att det finska folket inte förtjänar samma nivå av kärnkraftssäkerhet som USA.
(Rapporten finns att hitta i NRC document library under nummer ML063390020)

Arevas inkomster tar skada
Arevas rörelseresultat under den första halvan av 2006 påverkades kraftigt av förseningarna av EPR-kontruktionen på Olkiluoto-3 i Finland. Rörelseresultatet tappade 300 miljoner euro jämfört med den första halvan av 2005. Areva har senare erkänt att förlusterna beräknas ligga på omkring 700-1000 miljoner euro. Läs mer!

Arevas planer på uranbrytning avslås
Areva fick avslag på sin ansökan om tillstånd till uranbrytning i det relativt tätbefolkade södra Finland. Planerna hade provocerat den utbredda lokala oppositionen.

Greenpeace gav i december 2006 ut en rapport som visade att Arevas verksamhet med uranbrytning har orsakat allvarliga miljöskador i USA, Kanada, Afrika och Frankrike. Gång på gång försummar företaget både miljön och människors hälsa i sina projekt. Läs mer!

Saftiga rubriker i finsk media