Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Aktuellt

Aktuellt

05.01.2007 Olkiluoto – skandal efter skandal
Den kärnkraftsreaktor som nu byggs i Olkiluoto i Finland skulle bli en reklampelare för kärnkraftsindustrin. Miljövänner motsatte sig den snabba licensieringsproceduren och de otillräckliga resurserna för kvalitetskontroll. Projektet hade varit i gång i mindre än ett år när den första skandalen uppdagades. >>

14.12.2006 Risker i utbrytning av uran – fallet Areva
Greenpeace har publicerat en rapport över de miljöbrott som det franska kärnkraftföretaget Areva har begått. Detta för att visa på potentiella risker och konsekvenser som uranbrytning kan innebära. Areva planerar nu att påbörja brytning av uran i Finland. Huvudsakliga miljöproblem vid uranbrytning: läckage av giftiga ämnen (radionuklider, tungmetaller, syror, ammoniak) rakt ner i grundvattnet; miljökatastrofer och långsam, gradvis förorening på grund av icke fungerande avfallsdammar; utsläpp av radioaktiva partiklar och radon som kan ha hälsomässigt negativa effekter på flera kilometers avstånd från gruvan. >>

12.10.2006 Finska skattebetalare får betala för problemen på OL3
Förseningen av kärnkraftverksbygget i Olkiluoto beror på problem med både säkerhet och kvalitet, och detta kommer att kosta de finska skattebetalarna mycket pengar om den finska regeringen får sin vilja igenom. Utan att informera varken allmänheten eller parlamentet, har handels- och industriministeriet på grund av förseningen ökat det föreslagna anslaget till utsläppsrätter för koldioxid med nära 300 miljoner euro. >>

04.12.2006 OL3-problem ingen överraskning
TVO har idag meddelat att färdigställandet av kärnkraftprojektet OL3 kommer att dröja 18 månader istället för 12 månader. Enligt Greenpeace är anledningen att Areva försökt göra ekonomiska nedskärningar på bekostnad av driftsäkerheten. >>

03.04.2007 Greenpeacefartyg vid Olkiluoto
Greenpeaces fartyg Arctic Sunrise ligger för ankar mitt framför kärnkraftsreaktorn somhåller på att byggas i Olkiluoto i Finland för att göra det tydligt att säkerhetsproblemen i prjektet är många. På platsen hölls idag en presskonferens för finsk och internationell media. >>

30.01.2007 Utvalda rubriker om OL3
Några exempel på kritiska röster som börjar dyka upp även i den finska median, som vanligtvis är för kärnkraft. >>

17.10.2006 Utdrag ur STUKs granskning av Olkiluoto-3
Det nya kärnkraftsprojektet i Finland har präglats av säkerhetsproblem och förseningar. Problem har t.ex. uppstått vid tillverkningen av såväl den stålinsats som är helt nödvändig för att skydda härden från yttre hot och för att fånga upp farliga ämnen vid en olycka, som den cementerade grundplattan som ska stöda och skydda hela byggnaden. >>

28.09.2006 Stora förluster på Olkiluoto varning för Barroso
BRYSSEL De betydande finansiella förlusterna vid konstruktionen av EUs enda känkraftverk borde vara en varningsflagga för Europeiska kommissionen, så att de inte stöder denna teknologi i sin kommande strategiska energiöversyn, sa Greenpeace idag. >>

24.10.2006 Illegala anslag till kärnkraftverket måste återbetalas
Europeiska kommissionen meddelade idag att en utredning ska inledas om huruvida de statliga anslag som gått till kärnkraftverket som byggts av Teollisuuden Voima går emot europeisk konkurrenslagstiftning. Kommissionen har behandlat frågan under två år, sedan man fått in klagomål från Greenpeace och European Renewable Energies Federation (EREF). Greenpeace ser kommissionens beslut som ett stort steg framåt, och ett klart behov av den noggranna utredning som utlovats av kommissionen. >>

12.07.2006 Brott mot nukleära säkerhetsföreskrifter i Olkiluoto
Finska strålsäkerhetscentralen (STUK) har idag publicerat en rapport angående den bristfälliga cementen i Olkiluoto-reaktorns grundplatta. På Greenpeace är man chockad över den totala avsaknaden av kvalitetskontroll som rapporten avslöjar. >>

05.06.2006 Aktivister mötte statsminister de Villepin i Helsingfors
Frankrikes statsminister Dominique de Villepin möttes i dag av Greenpeaces demonstranter utanför riksdagen i Helsingfors. Villepin är på statsbesök i Finland för att diskutera bl.a. energipolitiska frågor med den finländska statsledningen. Aktivisterna riggade upp en tio meter hög upplåsbar kärnkraftsreaktor utanför riksdagen med texterna “STOP EPR” och “EPR – Non Merci”. Villepin besöker Euraåminne denna eftermiddag. >>

12.09.2005 I Olkiluoto murar man en energipolitisk återvändsgränd
Ett hundratal kärnkraftsmotståndare demonstrerade idag på vägen till Olkiluoto i samband med läggandet av grundstenen för det nya kärnkraftverket. Demonstranterna, iklädda gula t-skjortor, bar banderoller med texten ”Nuclear Dead End” – en hänvisning till att utbyggandet av kärnkraften är en energipolitisk återvändsgränd. >>

3.09.2004 Kärnkraftsmotståndarna samlade leden i Olkiluoto
Ett hundratal kärnkraftsmotståndare avgränsade i dag området kring Olkiluoto söder om Björneborg för att hindra en spridning av kärnkraftssjukan. Aktivister rustade med gula t-tröjor och andningsskydd märkte ut området med varningsskyltar, pålar och tejp. Demonstranterna klättrade upp på taket till Industrins Krafts infocenter och vecklade ut en banderoll med texten ”Nuclear madness info center – www.olkiluoto.info”. Banderollen hänvisar till den nyöppnade sajten på internet som erbjuder kritisk information om Olkiluoto3-projektet på finska, svenska och engelska. >>