Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Etusivu > Uraani >

Olympic Dam, Australia (TVO)

3.09.2004


– radioaktiivisia jätevuotoja ja niiden salailua
– ekosysteemit vaarassa veden kulutuksen takia
– kiista alueen alkuperäiskansojen kanssa


Teollisuuden Voima Oy ostaa Olkiluodon ydinvoimalaitokselleen uraania Australiasta Kanadasta, Uzbekistanista sekä Nigeristä (Rissanen ja Tarjanne 2001). TVO:n uraanista 15,6 % louhitaan Australiassa, aboriginaalien alueilla, Olympic Dam -kaivoksella. (Rissanen ja Tarjanne 2001) WMC -yhtiö (entinen Western Mining Company) hakee malmin 500 metrin syvyydestä ns. liuoskaivosmenetelmällä (ISL). Happoa pumpataan uraanipitoiseen kallioperään, ja uraani liukenee nesteeseen, joka pumpataan ylös. Vaikka menetelmä on erittäin halpa se on ympäristölle erittäin haitallinen, koska se pilaa pohjavedet ja uraaniliuosta voi jäädä kallioperään hyvin pitkiksi ajoiksi.

Olympic Damin kupari- ja uraanikaivos tuottaa vuosittain 5000 tonnia uraanioksidia ja 10 miljoonaa tonnia radioaktiivista jätettä. Radioaktiivinen hiekka ja lieju kattaa nyt 500 hehtaarin alueen. Nestemäistä, raskasmetalleja sisältävää radioaktiivista jätettä varastoidaan avoimessa altaassa, joka sijaitsee lähellä Roxby Downsin kaivoskaupunkia. Kaupunkiin leviää kaivosalueelta radioaktiivista pölyä. (Anawa 2001)

Olympic Damilla, kuten muillakin Australian uraanikaivoksilla on ollut jatkuvasti radioaktiivisia jätevuotoja. Vuoden 2001 aikana Olympic Damissa oli seitsemän jätevuotoa. Viimeksi 2001 joulukuussa 420 000 litraa radioaktiivista lietettä vuoti altaasta ympäristöön. Vuonna 2002 Etelä-Australian hallitus vaati tiukempaa raportointia vuodoista. (Reuters 2002) Vuonna 1994 kaivosyhtiö joutui vuosien salailun jälkeen myöntämään, että altaasta oli kahden edellisen vuoden aikana vuotanut ainakin 5 miljoona kuutiometriä nestemäistä radioaktiivista jätettä ympäristöön. Hallituksen komission raportti totesi, että yhtiö oli salaillut vuotoa niin pitkään kuin mahdollista. (Parliament…1996) (Anawa 2001)

Olympic Dam käyttää malmin erottamiseen 30 miljoonaa litraa vettä päivässä alueella, jossa on maailman kuivimpia ekosysteemejä. Kaivos saa veden ilmaiseksi. Varsinkin uraanin tuotannossa käytetään paljon vettä, jolla radioaktiivisen pölyn leviämistä estetään. Useat vedenottoalueen lähialueen harvinaiset luonnonlähteet ovat veden pumppauksen takia kuivuneet. (Mudd 2000)(Keane 1997)
Yli kymmentä Etelä-Australian lähderyhmää uhkaa tutkimusten mukaan kuivuminen Olympic Dam kaivoksen takia kun kaivoksen vedenpumppaaminen lisääntyy. Kaivoksen veden käyttö uhkaakin tutkimusten mukaan kosteikkojen harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja, joista osaa on tavattu vain tältä alueelta. (Mudd 2000)(Keane 1997)
Ympäristöjärjestöt vaativat kaivoksen sulkemista yhdessä alueen alkuperäisasukkaiden Kokathojen ja Arabunnien kanssa (SEA-US 2002). Lähteet ovat arkeologisista jäänteistä päätelleen olleet jo tuhansia vuosia alkuperäisasukkaiden pyhiä paikkoja (Keane 1997). Nyt lähteiden ja kosteikkojen tuhoutuminen on johtanut alkuperäisväestö Arabunnien protesteihin ja oikeusjuttuun kaivosyhtiötä vastaan. (Anawa 2001) (Keepers of Lake Eyre 2000)

Alueen alkuperäiskansa Kokathat siirrettiin alueelta reservaattiin 50-luvulla pois ydinkokeiden tieltä. Tällöin Australian hallitus myös pakkohuostaanotti monet Kokatha-lapsista vanhemmiltaan. Olympic Damin kaivos rakennettiin vuonna 1986 Kokathojen pyhinä pitämille alueille ilman heidän lupaansa. (Wingfield 1992)
Hallituksen ja kaivosyhtiön sopimuksessa mitätöitiin alkuperäisasukkaiden oikeus alueisiinsa. Kaivoksen alueet on suljettu alkuperäisasukkailta ja he voivat käydä pyhillä paikoillaan vain kaivoshenkilökunnan valvonnassa. (Wise 1993)
Myös eräät Arabunnat ovat yrittäneet muuttaa takaisin perinteisille alueille Olympic Damin vedenottoalueen Lake Eyren rannoille, mutta kaivosyhtiö WMC on hajottanut heidän leirinsä.
He ovat nyt nostaneet oikeusjutun WMC-yhtiötä vastaan (Keepers of Lake Eyre 2000). WMC on myös kieltäytynyt tunnustamasta Arabunnien neuvostoa, ja tukee omaa kaivosmyönteistä alkuperäisasukas-neuvostoaan (Keane 1997).