Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Etusivu > Ilmasto

Ilmastohuijaus

Ydinvoima myytiin Suomen kansalle ja kansanedustajille pelastuksena ilmastonmuutokseen. Vain kolme vuotta ydinvoimakeskustelun jälkeen huoli ilmastonmuutoksesta tuntuu kadonneen. Miten ydinvoiman kannattajien vankka Kioton sopimuksen kannatus kääntyi yhtäkkiä EU:n päästökaupan ja koko Kioton sopimuksen vastustamiseksi?

Kun eduskunta vuonna 1993 äänesti ydinvoiman lisärakentamista vastaan, ajateltiin suomalaisenkin keskustelun keskittyvän muihin energiantuotantovaihtoehtoihin. Myös muissa länsimaissa levisi yleinen ydinvoiman lisärakentamisen vastainen trendi.

Suomalainen ydinvoimateollisuus päätti kuitenkin yrittää vielä kerran. Aseeksi otettiin 90-luvun aikana noussut huoli ilmaston lämpenemisestä: hiilidioksidipäästötön ydinvoima ratkaisisi energiantuotantohuolemme pitkäksi ajaksi.

Ei ollut sattuma, että hakemus viidennestä ydinreaktorista jätettiin samaan aikaan, kun YK:n ilmastokonferenssi alkoi Haagissa marraskuussa 2000. Ajoitus sopi myös kotimaiseen politiikkaan, sillä ydinvoimavaihtoehto saatiin viime hetkillä sisällytetyksi valmisteilla olleeseen kansalliseen ilmastostrategiaan.

Keskustelu kansallisesta ilmastostrategiasta eli siitä miten Suomen ylipäätään pitäisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään kutistui taisteluksi ydinvoimasta. Hallituksen ehdotus sisälsi ainoastaan kaksi vaihtoehtoa – maakaasuun ja ydinvoimaan perustuvat ratkaisut. Muun muassa ympäristöjärjestöjen vaatimaa vaihtoehtoa, jossa energiansäästöön ja uusiutuviin energialähteisiin olisi panostettu voimakkaasti, ei ollut.

Ydinvoimahakemuksen käsittely sai outoja piirteitä, kun hallitus omissa laskelmissaan totesi, että maakaasuvaihtoehtokin olisi ilmastopäästöiltään parempi kuin ydinvoima. Silti ydinvoimalle myönteinen päätös moukaroitiin läpi nimenomaan ilmastoystävällisenä ratkaisuna.

Vielä ironisempaa ja samalla kovin surullista on se, että samat tahot, jotka ennen ydinvoimapäätöstä olivat valtavan huolissaan ilmastonmuutoksesta, kääntyivät pian päätöksen jälkeen Kioton sopimusta vastaan.

Energiantuotanto ja -kulutus Suomessa on huonolla tolalla

Päästökaupan vastustus on Kioton ilmastosopimuksen vastustamista