Safety scandals
Background
Climate bluff
Cheap nuclear
Waste
Next steps
Act now!

Hem > Vanliga frågor

Vanliga frågor

3.09.2004

30.09.2006 Olkiluoto 3 – billig för vem?
Den finländska elproducenten Teollisuuden Voima Oy (TVO) valde Areva som leverantör av kärnreaktorn av typen EPR, som har en effekt på 1600-MWh, och Siemens AG som leverantör av turbinerna. Det avtalade fasta priset är på 3,2 miljarder euro. EU-kommissionen undersöker nu om de inblandade subventionerna är lagliga. >>

Vad är det för idé att driva en kampanj mot kärnkraften? Reaktorn byggs ju i alla fall

Är ni emot demokrati? Varför respekterar ni inte riksdagens beslut?

15.07.2006 Vill ni inte motverka klimatförändringarna?
Man kan hävda att den femte kärnreaktorn ”såldes” till finska politiker som en kostnadseffektiv lösning på problemen med klimatförändringarna. Nu, ungefär fem år efter beslutet i parlamentet våren 2002, kan man dra slutsatsen att klimatdiskussionerna runt kärnkraften bara var en bluff. >>

Kärnkraften är säker och avfallsproblemet är löst i Finland